Skip available courses

Available courses

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang aspek-aspek dalam perkembangan fizikal kanak-kanak dan kemahiran psikomotor serta teori-teori yang berkaitan. Pelajar juga didedahkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fizikal kanak-kanak dan aktiviti yang boleh meningkatkan kemahiran psikomotor selaras keperluan KSPK dan Permata Negara.
Menyediakan graduan yang berpengetahuan dan boleh mengaplikasi prinsip-prinsip asas dalam etika. isu-isu etika dan aspek undang-undang yang berkaitan dengan kejururawtan serta jenis kesalahan yang boleh disabitkan dengan kejururawatan.
Semester Julai 2018

Skip Calendar