Skip available courses

Available courses

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang aspek-aspek dalam perkembangan fizikal kanak-kanak dan kemahiran psikomotor serta teori-teori yang berkaitan. Pelajar juga didedahkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fizikal kanak-kanak dan aktiviti yang boleh meningkatkan kemahiran psikomotor selaras keperluan KSPK dan Permata Negara.
Menyediakan graduan yang berpengetahuan dan boleh mengaplikasi prinsip-prinsip asas dalam etika. isu-isu etika dan aspek undang-undang yang berkaitan dengan kejururawtan serta jenis kesalahan yang boleh disabitkan dengan kejururawatan.
Semester Julai 2018
Kursus ini disediakan untuk melahirkan warganegara yang faham tasawwur (konsep) Islam sebagai satu cara hidup yang bersepadu dan seimbang serta berupaya menghadapi pelbagai masalah dan cabaran. Perbincangan berasaskan kepada konsep-konsep asas Islam, Islam sebagai satu cara hidup, institusi Islam dan cabaran semasa. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk kuliah, tugasan, peperiksaan, pengalaman pembelajaran atau pembelajaran berasaskan masalah.

Skip Calendar