OLES SESI 1120 / 0720

Online Learning System KPTM KOTA BHARU(OLES)

Oles sesi 1120 TELAH dibuka bagi pelajar DN101(SEM 2) dan Pelajar Baharu 1120 , sila ikut link di bawah.
Username: ID Pelajar (cth: KBJ202018810) Password: 1234
OLES V3 Kota Bharu SESI NOV 2020 (1120)

Oles sesi 0720. Username: ID Pelajar (cth: KBJ202018810) Password: 1234
OLES V3 Kota Bharu SESI JULAI 2020 (0720)

ARKIB OLES SESI LEPAS
HUBUNGI KAMI

Sila Hubungi Admin OLES, jika terdapat sebarang masalah

Wan Mohamad Shukri - 017-9181518 (shukri@gapps.kptm.edu.my)

Siti Aminah Shuhada - sa.shuhada@gapps.kptm.edu.my.